Voor wie is NEI

Voor iedereen met kleine of grote vragen, problemen op het gebied van lichamelijk en geestelijke gezondheid, relaties, school, loopbaan, werk, en meer. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je al tijden rondloopt met lichamelijke klachten, waar op dit moment geen medisch antwoord voor is. Ik ga dan met je kijken welke emoties en overtuigingen hieraan ten grondslag kunnen liggen.

Ik test kinderen vanaf een jaar of 8 zelf, als ze jonger zijn via één van de ouders. Ook het ongeboren kind kan ik via de aanstaande moeder en/of vader testen.

NEI is een heel mooi, ‘licht’ instrument om inzichten te verkrijgen, die je kunnen helpen je leven plezieriger en zinvoller te laten verlopen. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid voorop; wat je aan inzichten gegeven wordt, is aan jou om te gebruiken, voor jouw eigen groei.

mensen